Retningslinjer i en CORANA-tid

TRYGHED OG SIKKERHED
For at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed for alle som færdes i huset, følger vi nøje de restriktioner og anbefalinger, som bliver udstukket af myndighederne.
Reglerne som kendes fra foråret 2021 er:

- Nedsat publikumskapacitet (max 90 personer i salen)
- Vis hensyn
- Hold afstand
- Sprit hænder
- Alle gæster skal fremvise et Coronapas eller negativ-test.
Personer der ikke kan/vil fremvise Coronapas eller negativ test vil uden undtagelse blive afvist.

CORONAPAS
Du skal fremvise et negativt Coronapas for at komme i Aarup Bio. Dette gælder alle gæster, der er fyldt 16 år.
Det betyder, at du skal kunne fremvise et af følgende:
- Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel (regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget).
- Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dit coronapas kan være digitalt på din smartphone eller i papirformat.

I forbindelse med fremvisning af Coronapas, skal du være opmærksom på kødannelse, og for at minimere denne opfordrer vi vores gæster til at have Coronapas klar ved indgangen.


Aarup Biografforening
Juli 2021