Generalforsamling 2019
 
Hyggelig generalforsamling i Aarup Biografforening

Mandag den 29. april 2019, kl. 17.30 i Biografsalen i AarupVil du være med til en hyggelig aften sammen med os andre frivillige, der holder liv i vores gamle biograf i Aarup!?
Vi starter aftenen med den formelle dagsorden til generalforsamlingen – her er du velkommen til at komme med dine input til, hvordan vi får mere liv i biografen…
Herefter serverer vi en gang pizza og drikker en øl til. Endelig slutter vi aftenen af med at se filmen Den sidste Gentleman med Robert Redford.
Aftenen er gratis medlemmer af Biografforeningen, men for 100 kr. kan du være med i hele arrangementet, og så bliver du oven i købet medlem samtidig med.


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om forretningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
     - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
     - Valg af to suppleanter:
     - Valg af registreret revisor:
     - Valg af medlemmer til arbejdsgrupper
8. Eventuelt
    Herefter pizza, øl og film!

Forslag til beslutning skal sendes skriftligt til formanden senest mandag den 22. april 2019.
Mailadressen formand@aarupbio.dk kan benyttes.


Venlig hilsen
Aarup Biografforening
3. april 2019

Film skal ses i Aarup Bio