Information om arrangement

Generalforsamling i BiografforeningenTidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af: bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad. 5: Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14. juni.

Efter generalforsamlingen byder vi på mad og drikkevarer. Til sidst ser vi filmen Nomadland, som blev kåret til årets bedste film ved årets Oscarshow.

Der er gratis adgang for medlemmer af biografforeningen - øvrige kan deltage for 100 kr - som også gælder som medlemsbetaling.

Af hensyn til maden beds du reservere billet.