Information om arrangement

Generalforsamling Aarup Biograf

Varighed: 120 min.


Tidspunkter for arrangement
Der er ikke flere arrangementer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt.
Punkt 5 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 18. april på formand@aarupbio.dk
Efter generalforsamlingen vil vi være vært ved en let anretning og vise filmen Miss Viborg.
Gratis adgang for medlemmer af biografforeningen, øvrige kan betale 100 kr.